dr Katarzyna Wojteczek- Laszczak

email: k.wojteczek-laszczak@po.opole.pl

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Matematyki i Fizyki, Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

Konsultacje w czasie sesji

30.06.17; piątek; godz. 12.00 - 13.30, sala S204

05.07.17; środa; godz. 10.00 - 11.30, sala S204

10.07.17; piątek; godz. 10.00 - 11.30, sala S204

ZALICZENIE dla stacjonarnych

wtorek; 20.06.17 godz. 10.20; P5-207 - AiR C2

wtorek; 20.06.17 godz. 11.00; P5-207 - TEO i informatyka

wtorek; 20.06.17 godz. 12.50; P5-207 - AiR C1 i IBM

wtorek; 20.06.17 godz. 13.45; P5-207 - EP

EGZAMIN -TEO i IBM

I TERMIN - 29.06.17 godz. 10.00 P5 B (lub P5 203)

II TERMIN - 06.07.17 godz. 10.00 P5 B (lub P5 203)

Plan zajęć: tutaj

Wykłady z anlizy matematycznej

Ćwiczenia z analizy matematycznej

Niestacjonarne

Zaliczenie dla niestacjonarnych - logistyka: 01.07.17; godz. 12.00; S-205 Lipsk (Sosnkowskiego)

Wzory

Wykłady i listy na stronie prof. Z.Kostrzyckiej: tutaj

Wzory